Vrtnine in vodnjaki: priprava pitne vode iz lastnega zajetja

Lastni vir pitne vode je velika prednost, vendar je treba vedeti, kakšno vodo zajemamo in kako jo pravilno pripraviti za nadaljnjo uporabo. Vodnjaki so namenjeni zajemu vode in so že lep čas prisotni na slovenskem ozemlju. Vrtnine se pojavljajo v zadnjem času in se od vodnjakov razlikujejo le po tehnologiji izkopa.

Slovenija je država z izjemno bogatimi zalogami podzemnih voda, od katerih večina napaja pitno vodo. Vodonosniki so geološke plasti s sposobnostjo zbiranja in prevajanja podzemne vode. Poznamo tri vrste vodonosnikov: medzrnski, kraški in razpoklinski.

Če vodo uporabljamo za namakanje pridelkov na vrtu ali za napajanje živine, mora biti mikrobiološko neoporečna. Patogene mikroorganizme učinkovito uniči UV dezinfekcija. Gre za fizikalno metodo dezinfekcije vode, brez spremembe vonja in okusa vode, z visoko učinkovitostjo pri uničevanju patogenih mikroorganizmov. S široko paleto UV sistemov kanadskega proizvajalca VIQUA si lahko zagotovite kvalitetno pitno vodo na lastnem zajetju.

Ker podzemna voda vsebuje velike količine železa in mangana, je potrebno vodo prečistiti, da zagotovimo učinkovito UV dezinfekcijo. To težavo rešujemo z MESEC FE-KX sistemi, oblikovanimi za odstranjevanje železa, mangana, žveplovega sulfida, trdih delcev, COD, BOD, kot tudi za odstranjevanje arzena, radija, urana in selena iz vode s pomočjo patentirane in inovativne MESEC KX tehnologije. V primeru večjih vrtin in pretokov se vgrajujejo MESEC hiper-filtracijski sistemi.

MESEC MPF peščene filtre se uporabljajo za filtracijo vode iz površinskih zajetij, vrtin, stoječih voda in na vseh drugih mestih, kjer bi uporaba druge filtracijske tehnologije privedla do prevelikih stroškov zaradi ponavljajoče menjave globinskih filtrirnih elementov. V kombinaciji z ustreznimi granuliranimi mediji lahko dosežemo visoko kakovost filtracije.

Vzemite si čas in razmislite o možnostih, ki jih ponuja vaš lasten vir vode, in se odločite za ustrezno tehniko čiščenja z sistemi Mesec.

POVPRAŠEVANJE