Obdelava deževnice

Filtri za deževnico, zbiralniki vode, črpalke in črpalna tehnika

Vedno bolj se zavedamo dragocenosti naravnih virov, zato je izkoriščanje deževnice kot alternativnega vira vode postalo nujno. Naši inovativni sistemi omogočajo učinkovito zbiranje deževnice s strešnih površin, hkrati pa nas opominjajo, da je treba zbrano vodo ustrezno obdelati za njeno optimalno uporabo.

Običajno deževnica, ki se nabere na strehah, vsebuje drobne nečistoče, ki jih odplakne s površin. Jeseni, ob padanju listja, se tem nečistočam pridružijo še listi iz žlebov. Preden se ta dragocena tekočina shrani v naš zbiralnik vode, je smiselno, da odstranimo te nečistoče. Zakaj? Ker lahko listje, fin prah in podobne nečistoče, ki se znajdejo v zbiralniku, ob razpadanju povzročijo neprijetne posledice.

Zagotavljanje optimalne kvalitete deževnice zahteva dosledno upoštevanje štirih osnovnih pravil:

Mesec sistemi za deževnico - Ujemite dež

Štiri osnovna pravila za čisto deževnico

Plavajoči objem
Plavajoči odjem

Plavajoči odjem ves čas plava tik pod vodno gladino. Sesalni koš, ki je na konstantni oddaljenosti od vodne gladine (okoli 20 cm), zagotavlja odjem najbolj čiste in bistre vode iz zbiralnika.

To lahko storimo tako s potopno črpalko, ki je nameščena v zbiralniku, kot tudi s sesalno ali tlačno črpalko, ki je nameščena v hiši.

Plavajoči odjem
Preliv s sifonom

Delci, ki so lažji od vode (npr. cvetni prah), počasi splavajo proti vodni površini. Strokovno izdelani 3p prelivni sifon s posebnimi vstopnimi odprtinami in »skimmer « učinkom na gladini odplavlja plavajočo plast delcev, ki na površini ustvarjajo film prašnih delcev. Z rednim prelivanjem vode prek sifona se v zbiralniku doseže aktivnejša difuzija kisika na vodni površini. Z uporabo 3p sifona dodatno preprečujemo razvoj anaerobnih pogojev v zbiralniku vode.

Preliv sifon
Umirjen dotok
Mirni dotok

Manjši delci, ki se ne prečistijo na vhodnem filtru, tvorijo usedlino na dnu zbiralnika vode. Zaradi umirjenega dotoka pri novih padavinah ta ostane na tleh, zato voda ni motna. Umirjen dotok zagotavlja dotok sveže vode in s tem kisika v spodnje plasti zbiralnika vode. S tem se prepreči razvoj anaerobnih bakterij in voda ostaja sveža.

Mirni dotok
Filter pred vstopom vode v zbiralnik

Pri kakovostni pripravi deževnice je prvi čistilni korak uporaba filtra grobih delcev in listja. Deževnica priteče s strehe v filter, kjer tok vode grobe delce loči od vode, ki odteče v rezervoar. Izločeni delci in listje se izpirajo z majhnim delom vode v odtočno cev.

Kako deluje?

1. Voda priteče v vodni filter in se enakomerno zliva prek kaskad.

2. Na kaskadah se izvede prva stopnja čiščenja. Večja umazanija se izliva
prek kaskad in odteče v odtok.

3. Voda med kaskadami teče na drugo stopnjo
čiščenja, na sekundarno filtrirno nerjavno filtrirno mrežo (mesh 0,65 mm).
Zaradi specialne strukture in naklona filtrirne mreže se umazanija izteka
iz mreže v odtok. Filter se tako čisti sam in zahteva zelo malo vzdrževanja.

4. Prečiščena voda teče v zbiralnik.

5. Umazanija teče v odtok.

Filter za deževnico

Kombinirani sistemi za filtracijo in dezinfekcijo deževnice

Vodo lahko pri vstopu v objekt (za črpalko ali hidroforjem) dodatno prečistimo. Izbira filtra je odvisna od namena, za katerega bomo deževnico uporabili. Pri uporabi vode za WC-kotličke, izpiralnike, pralni stroj … priporočamo vgradnjo tristopenjskega filtrirnega sistema MESEC Triplex Pro ZK-I.
Če je deževnica, zajetje ali studenec edini vir vode ter želite čisto in mikrobiološko varno pitno vodo, priporočamo vgradnjo kombiniranega filtrirnega in ultravijoličnega (UV) dezinfekcijskega sistema.

Kompakten sistem filtracije in UV-dezinfekcije vode zagotavlja čisto in mikrobiološko varno pitno vodo. Plod raziskav in razvoja na področju kompaktnih sistemov za filtriranje in UV-dezinfekcijo vode za stanovanjske objekte, vikende, planinske koče … sta sistema MESEC 209Q in MESEC 105Q. Osnova obeh sistemov je kvalitetna trojna filtracija, ki zagotavlja ustrezno filtriranje za optimalno UV dezinfekcijo vode. Okolju prijazna dezinfekcija brez kemikalij zagotavlja 99,99-odstotno uničenje vseh mikroorganizmov, vključno z E.Coli, Cryptosporidium in Giardia ter zagotavlja čisto in mikrobiološko varno pitno vodo.

Vas zanima več o UV dezinfekciji? Preberite si več tukaj.

HVP 107q

Črpalne postaje

Popolnoma avtomatske črpalne postaje MESEC H2O RW zagotavljajo ustrezno in zanesljivo oskrbo z deževnico. Zasnovane so tako, da krmilna elektronika avtomatsko preklopi med deževnico in vodovodno vodo, če v zbiralniku deževnice zmanjka. Vse črpalne postaje so skladne s standardom DIN1989, standardom EN1717 stopnja 5 in odlokom o pitni vodi.

Črpalne postaje

Črpalke in oprema

Črpalke zagotavljajo ustrezno in zanesljivo oskrbo z deževnico. Krmilna elektronika zagotavlja konstantno oskrbo hišnega vodovodnega omrežja s konstantnim tlakom in pretokom vode. Potopne črpalke s krmilno elektroniko za vklop/izklop črpalke in zagotavljanje konstantnega tlaka.

Črpalna oprema

Plovna stikala, nadzor globine

Napredna tehnologija izdelave, kvalitetne komponente in dovršen dizajn odlikujejo plovna stikala FAES in omogočajo uporabo le teh v komercialnih in industrijskih aplikacijah ter povsod, kjer je potrebno nadzorovati gladino tekočin.

Plovno stikalo