Planinski domovi in koče

Ali ste vedeli, da imamo v Sloveniji več kot 10.000 km planinskih poti?

Slovenija je pravi raj za pohodnike, saj ponuja več kot 2.000 raznolikih planinskih poti, ki skupaj tvorijo omrežje čudovitih možnosti za raziskovanje. Dolžina več kot 10.000 km poti vam omogoča, da se prepustite naravnim lepotam in osupljivim razgledom, ki se razprostirajo na vsakem koraku. Vsako leto Slovenijo obišče več kot 1,4 milijona obiskovalcev, ki se podajo na razburljive pohode skozi hribovite terene. Planinska društva v Sloveniji upravljajo s 181 planinskimi kočami, zavetišči in bivaki.

Planinska postojanka je planinski objekt, ki služi planinski oz. gospodarski dejavnosti ter z njo upravlja planinsko društvo.

Glede na obseg storitev, ki jih postojanke nudijo, ločimo:

  • planinski dom, je gostinski obrat, če je dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije
  • planinsko kočo, naziv podeljuje in odvzema Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na predlog Gospodarske komisije
  • zavetišče in
  • bivak.

V planinskih domovih in kočah, ki nudijo prenočišča in prehrano je pitna voda izjemno dragocena surovina. Mnoge koče in domovi zaradi svojih odročnih leg in nedostopnosti gradbeni mehanizaciji nimajo oskrbe z vodo, tiste, ki pa jo imajo, pa ne morejo nuditi vode ustrezne kakovosti.

Pot na mangart - planinski domovi

Stanje vodooskrbnih sistemov na kočah leta 2014:

  • le 73 % vseh koč je razpolagalo s tekočo vodo,
  • od tega je kar 80% vir vode lastno zajetje,
  • preostalih 27 % koč je imelo kot edini vir vode kapnico oz. deževnico.

Ocenjeno je bilo, da več kot 50% vseh koč ni imelo primernega stanja vodooskrbnih sistemov.

UV dezinfekcija v planinskih domovih in kočah

Sedmera jezera - koča

Eden izmed potrebnih ukrepov za sanacijo oskrbe planinskih koč in domov z vodo je bila tudi namestitev opreme za filtriranje in dezinfekcijo vode. Najprimernejša metoda za dezinfekcijo vode v planinskih kočah je dezinfekcija z UV žarki, saj ima najmanjši vpliv na okolje.

Podjetje MESEC d.o.o. je ponosni zastopnik certificiranih VIQUA UV dezinfekcijskih sistemov, ki so v celoti izdelani v Kanadi. Prilagojeni so najrazličnejšim pretokom in potrebam posameznega vodooskrbnega sistema.

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) smo v letu 2017 izvedli skupen projekt in pripomogli k izboljšanju stanja vodooskrbnih sistemov na planinskih postojankah. Do danes smo oskrbeli že več kot 40 planinskih domov s sistemi za filtracijo in UV dezinfekcijo vode. Nakup sistemov je PZS sofinancirala v okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Lastnikom in oskrbnikom planinskih domov, ki so bili izbrani na razpisu, se je tako omogočilo, da imajo od vstopa v planinsko sezono 2018 na razpolago čisto pitno vodo.

Za vse planinske postojanke in planinska društva, ki na razpisu niso sodelovala bo podjetje tudi v prihodnje poskrbelo z opremo za pripravo pitne vode, saj se zavedamo, kako pomembna je pitna voda v gorah.