Planinski domovi in koče

Ali ste vedeli, da imamo v Sloveniji več kot 10.000 km planinskih poti?

Slovenija je hribovita dežela, ki ponuja mnoge možnosti za pohodništvo z mrežo 2.002 planinskih poti v skupni dolžini 10.004 km. Slovenske gore letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev. V hribovitem in visokogorskem svetu so narejene mnoge planinske postojanke, ki pohodnikom nudijo prenočišče in v nekaterih primerih tudi prehrano ter so lahko obveščevalna točka Gorske reševalne službe. Planinska društva v Sloveniji upravljajo s 181 planinskimi kočami, zavetišči in bivaki.

Planinska postojanka je planinski objekt, ki služi planinski oz. gospodarski dejavnosti ter z njo upravlja planinsko društvo.

Glede na obseg storitev, ki jih postojanke nudijo, ločimo:

  • planinski dom, je gostinski obrat, če je dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije
  • planinsko kočo, naziv podeljuje in odvzema Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na predlog Gospodarske komisije
  • zavetišče in
  • bivak.

V planinskih domovih in kočah, ki nudijo prenočišča in prehrano je pitna voda izjemno dragocena surovina. Mnoge koče in domovi zaradi svojih odročnih leg in nedostopnosti gradbeni mehanizaciji nimajo oskrbe z vodo, tiste, ki pa jo imajo, pa ne morejo nuditi vode ustrezne kakovosti.

Pot na mangart - planinski domovi

Stanje vodooskrbnih sistemov na kočah leta 2014:

  • le 73 % vseh koč je razpolagalo s tekočo vodo,
  • od tega je kar 80% vir vode lastno zajetje,
  • preostalih 27 % koč je imelo kot edini vir vode kapnico oz. deževnico.

Ocenjeno je bilo, da več kot 50% vseh koč ni imelo primernega stanja vodooskrbnih sistemov.

UV dezinfekcija v planinskih domovih in kočah

Sedmera jezera - koča

Eden izmed potrebnih ukrepov za sanacijo oskrbe planinskih koč in domov z vodo je bila tudi namestitev opreme za filtriranje in dezinfekcijo vode. Najprimernejša metoda za dezinfekcijo vode v planinskih kočah je dezinfekcija z UV žarki, saj ima najmanjši vpliv na okolje.

Podjetje MESEC d.o.o. je ponosni zastopnik certificiranih VIQUA UV dezinfekcijskih sistemov, ki so v celoti izdelani v Kanadi. Prilagojeni so najrazličnejšim pretokom in potrebam posameznega vodooskrbnega sistema.

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) smo v letu 2017 izvedli skupen projekt in pripomogli k izboljšanju stanja vodooskrbnih sistemov na planinskih postojankah. Do danes smo oskrbeli že več kot 40 planinskih domov s sistemi za filtracijo in UV dezinfekcijo vode. Nakup sistemov je PZS sofinancirala v okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Lastnikom in oskrbnikom planinskih domov, ki so bili izbrani na razpisu, se je tako omogočilo, da imajo od vstopa v planinsko sezono 2018 na razpolago čisto pitno vodo.

Za vse planinske postojanke in planinska društva, ki na razpisu niso sodelovala bo podjetje tudi v prihodnje poskrbelo z opremo za pripravo pitne vode, saj se zavedamo, kako pomembna je pitna voda v gorah.