Vrtnine in vodnjaki

Imate lastni zajem vode, a jo kljub temu ne uporabljate za osebno higieno, kuhanje in pitje, ker kakovost vode ni ustrezna? Lasten vir vode je lahko velika prednost, vendar je potrebno vedeti kakšno vodo zajemamo in kako jo pravilno pripraviti za nadaljnjo uporabo.

Vodovod lastni zajem

Vodnjaki so namenjeni zajemu vode in so že lep čas prisotni na slovenskem ozemlju. Vrtine so se začele pojavljati v zadnjem času in se od vodnjakov razlikujejo le po tehnologiji izkopa.

Vrtine se pogosto izdelujejo za zajem podzemnih voda za:

ogrevanje,

namakanje,

oskrbo s pitno vodo in

tehnološke vode.

S podzemnimi vodami se ukvarja veda hidrogeologija. Slovenija je država z izjemno bogatimi zalogami podzemnih voda in večinoma se podzemne vode napajajo s padavinami (dež, sneg). Skoraj celotna oskrba s pitno vodo v Sloveniji (90%) temelji na zajemu podzemne vode iz vodonosnikov. Vodonosniki so geološke plasti s sposobnostjo zbiranja in prevajanja podzemne vode. V Sloveniji poznamo tri vrste vodonosnikov:

Medzrnski

Kraški

Razpoklinski

Monitoring vode

Zdravstvena ustreznost pitnih vod se ocenjuje na osnovi fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov. Meri se širok spekter mikrobioloških parametrov, ki so pokazatelji vira in količine mikrobiološkega onesnaženja.

Raziskave so pokazale, da imajo globlje vodonosne strukture v Sloveniji značilne povišane koncentracije železa, mangana ter amonija v podzemni vodi. Organske snovi prisotne v vodi povzročajo pomanjkanje kisika in s tem ustvarijo pogoje, ki povzročajo mobilnost železa ter mangana v vodonosniku.

monitoring vode

Kako pride do onesnaženja vode v vodnjakih in vrtinah?

Površinski dejavniki: poplave in močno deževje, ki povzroči velike površinske odtoke in splakovanje gnojil in ostalih onesnažil s površja

Podpovršinski dejavniki: greznica-izvor fekalnega onesnaženja

Katere so možne metode za dezinfekcijo vode?

 

METODA POU/POE PREDNOSTI SLABOSTI VZDRŽEVANJE DEZINFICIRA
UV POE/POU Brez dodatka kemikalij
Brez sprememb okusa in vonja
Majhna poraba energije
Okolju prijazna tehnologija
Uniči večji spekter nevarnih mikroorganizmov
Zahteva minimalno vzdrževanje
Nima rezidualnega učinka
Potrebna je predpriprava vode (filtracija in ogljični filtri)
Menjanje žarnice 1x na leto ali 1x na dve leti (amalgamske žarnice)
Občasno čiščenje kvarčnega stekla
DA
KLOR POE Oksidacija
Ima rezidualni
učinek
Povzroča spremembe vonja in okusa
Zahteva rokovanje s kemikalijami
Veliko vloženega časa, meritev in opreme
Ne uniči Giardie in Cryptosporidium
Stranski produkti (trihalometani ipd.)
Čiščenje sistema vsako leto
Dodajanje klora
Prezračevanje
Čiščenje korozivnih delov
DA
FILTRIRANJE POU/POE Odstrani neželen okus in vonj Potrebna dodatna obdelava Periodično menjanje filtra NE
REVERZNA OSMOZA POU Odstrani večino onesnažil v vodi
Ni dodanih kemikalij
Veliko odpadne vode (na vsak liter pitne vode sta 2-4 litri odpadne) Menjanje filtra in membrane POGOJNO
MEHČANJE POE Se uporablja kot primarna obdelava vode Profesionalna inštalacija Menjava soli ob potrebi NE

Priprava neoporečne pitne vode iz lastnega zajetja

Zalivanje vrta

Če vodo uporabljate za zalivanje in namakanje pridelkov na vrtu ali pa napajanje živine in je sami ne pijete, ker obstaja možnost mikrobiološke onesnaženosti, delate veliko napako, saj mora biti tudi voda za namakanje vrtnin in napajanje živine mikrobiološko neoporečna.

Za namakanje in oskrbo živali in ljudi s pitno vodo je potrebno zagotoviti ustrezno mikrobiološko neoporečno pitno vodo. Patogene mikroorganizme učinkovito uniči UV dezinfekcija. Gre za fizikalno metodo dezinfekcije vode, brez nastanka kancerogenih stranskih produktov kot so trihalometani pri kloriranju, brez spremembe vonja in okusa vode in z visoko učinkovitostjo pri uničevanju patogenih mikroorganizmov. S široko paleto UV sistemov kanadskega proizvajalca VIQUA si lahko zagotovite kvalitetno pitno vodo na lastnem zajetju. VIQUA ponuja UV sisteme različnih velikostnih razredov glede na pretok.

Težave in rešitve pri pripravi vode iz vrtin ali vodnjakov

Ker podzemna voda v večini primerov vsebuje velike količine železa in mangana, je potrebno vodo prečistiti, da zagotovimo učinkovito UV dezinfekcijo. To težavo rešujemo z MESEC FE-KX sistemi. To so naprave oblikovane za odstranjevanja železa, mangana, žveplovega sulfida, trdih delcev (3 – 5 mikrometrov), COD, BOD, kot tudi za odstranjevanje Arzena, Radija, Urana in Selena iz vode, s pomočjo patentirane in inovativne MESEC KX tehnologije.
V primeru večjih vrtin in pretokov se vgrajujejo MESEC hiper-filtracijski sistemi.

MESEC MPF peščene filtre uporabljam za filtracijo vode iz površinskih zajetij, vrtin, stoječih voda in na vseh drugih mestih, kjer bi uporaba druge filtracijske tehnologije privedla do prevelikih stroškov  zaradi ponavljajoče menjave globinskih filtrirnih elementov. V kombinaciji z ustreznimi granuliranimi mediji lahko dosežemo visoko stopnjo filtracije (5 micronov) pri zadovoljivih pretokih in nizkih pretokih povratnega pranja. Zaradi posebno izbranih filtrirnih medijev ne potrebujemo priključka komprimiranega zraka za dvig postelje filtra. Filtrirni material, ki se uporablja je ZEOSORB® in je idealen za čiščenje pitne in odpadne vode zaradi velike specifične površine in selektivne adsorpcije spojin kot so amonijak, raztopljeni organski delci in številni drugi kationi.
Sledijo jim ogleni filtri, ki dokončno pripravijo vodo na UV dezinfekcijo.

Zeosorb

POVPRAŠEVANJE