Oporečna vodovodna voda

Ali ste vedeli da v Sloveniji kar 34 % oskrbovalnih območij z vodovodom praviloma nima dezinfekcije, 56 % oskrbovalnih območij ima stalno dezinfekcijo, na preostalih 10 % pa se dezinfekcija izvaja ročno oziroma občasno? *

Filtriranje vode v kuhinji

Če odmislimo vodovodne sisteme brez dezinfekcije, se tudi vodovodi s stalno in občasno dezinfekcijo soočajo s težavami občasnega upada kakovosti pitne vode. Ob obilnih padavinah in napakah, ki se pojavljajo na dotrajanih vodovodnih omrežjih pride mnogokrat do mikrobiološkega onesnaženja vode in takrat se izda obvestilo o obveznem prekuhavanju vode pred zaužitjem, da ne bi prišlo do zastrupitve. Zagotavljanje mikrobiološke varnosti je problem, ki ga težje obvladujejo predvsem upravljavci manjših sistemov oskrbe s pitno vodo. V gospodinjstvih dezinfekcijo zagotavljamo s prekuhavanjem vode, ki mora vreti vsaj 3 min, kot je zapisano v Navodilih o prekuhavanju vode NIJZ.

Tudi v Sloveniji se dogajajo množične zastrupitve z vodnimi patogeni!

Spomnimo se na izbruh zastrupitev z bakterijo E.Coli ki se je zgodil pred leti v Loški dolini zaradi neustrezne mikrobiološke kakovosti vode. Do porasta prisotnosti E.Coli bakterije je prišlo zaradi fekalnega onesnaženja vodnega vira. Vodna zajetja so v Sloveniji pogosto onesnažena s koliformnimi bakterijami, E.coli bakterijo in enterokoki. Zastrupitve z bakterijami lahko pripeljejo do blažjih oblik zastrupitev ali pa težjih, če gre za ogrožene skupine ljudi (starejši in otroci). V Loški dolini je leta 2011 za posledicami zastrupitve z E.Coli bakterijo umrl 11 mesecev star otrok, več kot 200 ljudi pa je poiskalo zdravniško pomoč.

Kaj lahko storimo?
/ Še naprej pijemo vodovodno vodo v upanju, da je neoporečna
/ Kupujemo ustekleničeno vodo, ki pa jo uporabljamo le za pitje. Kaj pa za prhanje, osebno higieno in pripravo hrane?
/ Preučimo možnosti dezinfekcije vode v stanovanjskem objektu in si zagotovimo neoporečno vodo ne glede na zunanje dejavnike

VEDNO OBSTAJA REŠITEV = UV DEZINFEKCIJA

Možnost zastrupitve z E.Coli bakterijo ali katerim drugim patogenom (Giardia, Cryptosporidium, Salmonella, Legionella, Rotavirus,…) lahko preprečite z namestitvijo UV dezinfekcijskega sistema v vaš dom. Tako boste lahko varno uporabljali vodo iz vodovodnega omrežja, tudi ko bo njena kakovost neprimerna za zaužitje.

Prekuhavanje vode za pitje z namestitvijo UV sistema ni več potrebno, saj UV deluje kot vratar, ki škodljive mikroorganizme uniči in jim ne omogoča nadaljnjo reprodukcijo. Poleg tega je UV dezinfekcija fizikalni proces, pri katerem se v vodo ne dodaja kemikalij in ne nastajajo zdravju škodljivi produkti (trihalometani in ostali) kot pri npr. kloriranju. Prav tako ni sprememb v vonju in okusu vode, poraba energije, časovni in finančni vložki za investicijo in vzdrževanje pa so minimalni. UV dezinfekcija deluje na širši spekter patogenih mikroorganizmov in uniči tudi parazite kot je Cryptosporidium, na katere klor nima učinka.
Viqua - UV dezinfekcijski sistem

VIQUA UV sistemi se proizvajajo v Kanadi že od 70-ih let prejšnjega stoletja in vam nudijo široko paleto UV sistemov za različne velikostne razrede pretokov. UV sistem lahko namestimo na vhod v objekt (Point of entry sistem- POE) ali pa pod pomivalno korito (Point of use-POU). VIQUA UV dezinfekcijski sistemi nam zagotavljajo 99,99% redukcijo škodljivih bakterij, virusov in parazitov. Namestitev UV sistema je izjemno preprosta in vam zagotavlja neoporečno vodo na kateri koli pipi v vašem domu.

POVPRAŠEVANJE