Bušotine i bunari

Imate vlastiti obuhvat vode ali vodu ne koristite za osobnu higijenu, kuhanje i piće jer kakvoća vode nije prikladna? Vlastiti izvor vode može biti velika prednost, ali potrebno je znati kakvu vodu imate i kako ju pravilno obraditi za daljnu upotrebu.

Vodovod lastni zajem

Bunari su namijenjeni opskrbi vodom te su več neko vrijeme prisutni u Hrvatskoj. Bušotine su se počele pojavljivati u zadnje vrijeme i od bunara se razlikuju samo po tehnologiji iskopa.

Bušotine se češće izrađuju za korištenje podzemnih voda za:

grijanje,

navodnjavanje,

opskrbu s pitkom vodom i

tehnološke vode.

S podzemnim vodama se bavi znanost hidrogeologija. Hrvatska je država s izuzetno bogatim zalihama podzemnih voda i u većini se podzemne vode pune s padalinama (kiša, snijeg). Skoro ukupna opskrba s pitkom vodom u Hrvatskoj (83,63%) temelji se na hvatanju podzemnih voda iz vodonosnika. Vodonosnici su geološki slojevi s mogućnošću prikupljanja i prevođenja podzemnih voda. U Hrvatskoj postoje:

Međuzrnski – model sedimentacijskog bazena

Krški model

Monitoring vode

Zdravstvena primjerenost pitkih voda ocjenjuje se na osnovi fizikalno-kemijskih i mikrobioloških
parametara
. Mjeri se širok spektar mikrobioloških parametara, koji su pokazatelji vira i količine mikrobiološkog onečišćenja.

Rezultati izvješća su pokazali da mogu dublje vodonosne strukture u Hrvatskoj imati znatno povišane koncentracije željeza, mangana te amonijaka u podzemnoj vodi. Organske tvari prisutne u vodi uzrokuju manjak kisika i s tim stvaraju uvjete, koji prouzroće mobilnost željeza te mangana u vodonosniku.

monitoring vode

Kako dolazi do onečišćenja vode u bunarima i bušotinama?

Površinski činjenici: poplave i jake padaline koje uzokuju velike površinske odvode i isplakivanje gnojiva i ostalih onečišćenja s površine

Ispod površinski činjenici: otvorene septičke jame -izvor fekalnog onečišćenja

Koje su moguće metode za dezinfekciju vode?

 

METODA POU/POE PREDNOSTI SLABOSTI VZDRŽEVANJE DEZINFICIRA
UV POE/POU Bez dodatka kemikalija.
Ne mijenja okus i miris.
Mala potrošnja energije.
Okolišu ljubazna tehnologija.
Uništi veći spektar opasnih mikroorganizama.
Traži minimalno održavanje.
Nema rezidualnog učinka.
Potrebna je predpriprema vode (filtracija i ugljični filteri)
Mijenjanje žarulje 1x godišnje aii 1x u dvije godine (amalganske žarulje)
Povremeno čišćenje kvarcnog stakla
DA
KLOR POE Oksidacija.
Ima rezidualni
učinak.
Uzrokuje promijenu mirisa i okusa vode.
Iziskuje rukovanje s kemikalijama.
Puno uloženog vremena, monitoringa i opreme.
Ne uništi Giardie i Cryptosporidium.
Dodatne nus pojave (trihalometani itd.)
Čišćenje sustava svake godine.
Dodavanje klora.
Prozraćivanje.
Čišćenje korozivnih dijelova.
DA
FILTRIRANJE POU/POE Odstrani loš okus i miris. Potrebna dodatna obrada. Periodično mijenjanje filtera. NE
REVERZNA OSMOZA POU Odstrani većinu onečišćivača iz vode.
Nema dodanih kemikalija.
Veliko otpadne vode (na svaki litar pitke vode su 2-4 litara otpadne). Mijenjanje filtera i membrane. POGOJNO
MEHČANJE POE Koristi se kao primarna obrada vode. Profesionalna instalacija. Dodavanje soli kada potrebno. NE

Priprema besprijekorne pitke vode iz vlastitih obuhvata

Zalivanje vrta

Kada vodu koristite za zalijevanje i navodnjavanje proizvoda na vrtu ili napajanje stoke, ali ju pri tome sami ne koristite jer postoji mogućnost mikrobiološkog onečišćenja, radite veliku pogrešku, jer mora biti i voda za navodnjavaje vrta i napajanje stoke mikrobiološki ispravna.

Za navodnjavanje i opkrbu životinja i ljudi s pitkom vodom, potrebno je osigurati primjerenu mikrobiološki besprijekornu pitku vodu. Patogene mikroorganizme učinkovito uništi UV dezinfekcija. Radi se o fizikalnoj metodi dezinfekcije vode, bez stvaranja kancerogenih nus pojava kao u kloriranja kao trihalometani bez utjecanja na miris i okus vode i s visokim učinkom uništavana patogenih mikroorganizama. S širokom paletom UV sustava kanadskog proizvođača VIQUA možete si osigurati kvalitetnu pitku vodu iz vlastitog obuhvata. VIQUA nudi UV sustave različitih velićina i razreda s obzirom na traženi protok.

Poteškoće i rješenja u pripremi vode iz bušotina ili bunara

Kada podzemna voda u većini slućajeva sadrži velike količine željeza i mangana, potrebno je vodu pročistiti za učinkovito djelovanje sustava UV dezinfekcije. Tu poteškoću rješavamo s MESEC FE-KX sustavima. To su posebno dizajnirani uređaji za odstranjivanja željeza, mangana, sumpor sulfida, krutih čestica (3 – 5 mikrometara), COD, BOD, kao i za odstranjivanje Arzena, Radija, Urana i Selena iz vode s pomoću patentirane i inovativne MESEC KX tehnologije.

U slučaju većih bušotina i protoka, ugrađuju se MESEC hiper-filtracijski sustavi.
MESEC MPF pješćane filtere koristimo za filtriranje vode iz površinskih obuhvata, bušotina, stojećih voda i na svim onim mjestima gdje bi upotreba druge tehnologije filtriranja dovela do prevelikih troškova održavanja zbog ponavljajuće zamjene dubinskih filterskih uložaka. U kombinaciji s prikladnim granuliranim medijima možemo postići visok stupanj filtriranja (5 microna) pri zadovoljavajućem protoku i niskim protocima povratnog ispiranja. Zbog posebno izabranih filterskih medija ne trebamo priključenje na komprimirani zrak za podizanje filterskog sloja. Filterski materijal koji se upotrebljava je ZEOSORB® i idealan je za čišćenje pitke i otpadne vode zbog velike specifične površine i selektivne apsorpcije spojeva kao što su amonijak, otopljene organske čestice i mnogi drugi kationi.

Iza njih dolaze ugljeni filteri, koji dolaze u završnoj fazi pripreme vode za UV dezinfekciju.

Zeosorb