Zaštita osobnih podataka

Mesec d.o.o. obvezuje se da će štititi osobne podatke korisnika internetskih mjesta pod upravljanjem Mesec d.o.o. (svojih stranaka, sadašnjih i budućih poslovnih partera).Prikupljene podatke ćemo upotrebiti da bi odradili usluge koje nudimo. Poštivamo privatnost vaših podataka te ćemo ućiniti sve potrebno da ju zaštitimo od bilokakvog kršenja i zlouporabe.

 

 1. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Upravitelj internetskog mjesta e-trgovina.mesec.hr, poduzeće MESEC d.o.o., sukladno je s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka pri zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i načelima transparentnosti i pažljivih radnji (EU 2016/679) te se po Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018 i sljedeći), Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19) obvezuje zaštiti osobne podatke svojih korisnika. Za vlastite potrebe prikupljamo podatke koje unosite u obrazce na e-trgovina.mesec.hr. Ti podaci su potrebni za izvedbu narudžbe.

Pomno štitimo vaše podatke od nestanka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili odkrivanja, promnjene ili uništenja. Podaci su pohranjeni na poslužiteljima, zaštiteni s lozinkom i s ogranićenim pristupom. Internetska trgovina brine za sigurnost vaših osobnih podataka i poštiva vaše odabire za njihovu namjeravanu upotrebu. Vaše podatke posredujemo isključivo logističkoj/dostavnoj službi u svrhe izvršavanja vaše narudžbe. Posredovane podatke navedeni partneri čuvaju i ne pohranjuju, ter ih ne upotrebljavaju za druge namijere.

Obvezujemo se k trajnom čuvanju svih osobnih podataka korisnika. Te osobne podatke ćemo upotrebitil isključivo za potrebe ispunjenja narudžbe (slanje informativnog gradiva, ponuda, računa) i ostale potrebne komunikacije. Podaci korisnika neće u nijednoj situaciji biti prosljeđeni neovlaštenoj osobi.
Za čuvanje osobnih podataka odgovoran je i korisnik sam in to tako da se pobrine za sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke.

Obvezujemo se da će se sakupljeni osobni podaci, prikupljeni preko naših internetskih stranica ili preko telekomunikacijskih kanala upotrebljavati sukladno ovoj Izjavi, da osobnih podataka u nijednom slučaju nećemo prodavati, djeliti ili bilokako drugačije posredovati trećim osobama, osim u zakonsko određenim primjerima.

Upravitelj osobnih podataka je upravitelj internetske stranice MESEC,d.o.o., Ulica Josipa Slavenskog 1, 10000 Zagreb,  tel.: 01/5615-945, email: info@mesec.hr .

Za sve teme i sadržaje, koji će biti obrađivani od strane odgovorne osobe za čuvanje podataka, važi stroga povjerljivost.

Obrada podataka i pravne osnove

Osobne podatke obrađujemo u slučaju ako odabrane proizvode kupujete kao registrirani kupac ili kao gostujući kupci naše e-trgovina.mesec.hr. Te podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obveza i uvažavanja prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa, uključujući rješavanje žalbi.

Osobni podaci koje nam dajete u svrhu isporuke proizvoda isključivo su u svrhu isporuke proizvoda na vašu adresu.Ti vaši osobni podaci (npr. ime in prezime, adresa dostave, telefonski broj) smiju se prosljediti izričito samo ugovornim pružateljima prijevoza robe.

Svaki puta kada posjetite stranicu e-trgovina.mesec.hr, se na poslužitelju automatski pohrani  datoteka internetskog poslužitelja. Tako prikupljene (osobne) podatke prikupljamo s pomoću kolačića, te ćemo tražit vaš pristanak prije instaliranja invazivnih kolačića, dok možemo prikupljati određene druge podatke temeljene na našim legitimnim interesima.
Sve vaše podatke koje ste nam pružili smatrat ćemo strogo povjerljivima i koristit će se samo u svrhe u koje su nam pruženi i prikupljeni. U slučaju daljnje potrebe za daljnjom obradom podataka u drugu svrhu, prethodno ćemo vas kontaktirati i zatražiti vaš prethodni pisani pristanak/privolu.

Ako pošaljete zahtjev za određeni proizvod na naše kontakt podatke objavljene na našoj internetskoj stranici, obrađujemo vaše osobne podatke isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš upit i da vas obavijestimo je li proizvod koji tražite dostupan za moguću pripremu i zaključivanje ugovora, za izvršenje sklopljenog ugovora i za odgovor na vaše pitanje.

U tu svrhu prikupljamo samo osobne podatke koje nam dobrovoljno date. Sve informacije prikupljene putem naših internetskih stranica ili su nam na drugi način priopćeni sakupljaju se u svrhu pružanja usluga internetske trgovine odn. za izvedbu samog odgovora na vaš upit, kupnje ili samo za administraciju.

Prijava na novosti/obavijesti:

Na internetskoj stranici e-trgovina.mesec.hr možete se naručite i na zaprimanje aktualnih obavijesti i informacija o našim akcijama i novostima. U te svrhe neposrednog marketinga, možemo vas obaviještavati preko elektroničke pošte o novostima iz naše ponude proizvoda. O novostima ćemo vas kontaktirati po potrebi. Ti podaci se obrađuju na osnovi vaše izrecne privole, pri čemu možete privolu za zaprimanje marketinških obavijesti bilokada bez dodatne naknade opozvati tako da nam pošaljete elektroničku obavijest na elektroničku adresu: info@mesec.hr .

Obvezujemo se da vaše osobne podatke ne raskrivamo trećim neovlaštenim osobama bez vaše privole, osim u slučaju da tako traži zakonodavstvo.

Obaviještavamo vas da pojedinaćne zadatke vezane uz vaše podatke razotkrivamo našim poslovnim partnerima (ugovorni obrađivač). Ugovorni obrađivaći smiju osobne podatke obraditi iskljućivo u našem imenu i u granicama našeg ovlaštenja (u pismenom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) te sukladno s namjerama koji su opredjeljeni u ovoj Izjavi/Privoli. Od našeg ponuđača usluga  tražimo da zaštiti vaše osobne podatke. Naš ponuđač usluga ne smije i zabranjeno  mu je da upotrebljava ili razotkriva vaše osebne podatke iz bilokojeg razloga, osim za potrebe djelovanja sustava.

Korisnici/obrađivači podataka:

U okviru zakonskih pristojnosti se vaši osobni podaci smiju raskrivati dolje navedenim ponuđaćima usluga, koji su naši ugovorni partneri.

– ponuđaći poštanskih usluga, ponuđaći kurirskih usluga i logističko/dostavnoj službi u namijeri izvršenja vaše narudžbe;
– računovodskom servisu, odvjetničkom uredu i drugim ponuđaćima službe pravnog i poslovnog savjetovanja;
– ponuđaćima usluga uništenja akata (papirnati i nepapirnati oblik podataka);
– ponuđaćima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;
– administratoru i skrbniku internetske stranice.

Čuvanje osobnih podataka:

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je nužno da bismo ispunili svrhu za koju su pojedinačni podaci prikupljeni i korišteni dalje. Nakon isteka roka čuvanja, vaši se osobni podaci učinkovito i trajno brišu ili obrađuju tako da vaša identifikacija više neće biti moguća.

Podatke koje obrađujemo čuvamo na temelju zakona za razdoblje propisano zakonom. Podatke koje obrađujemo za obavljanje ugovornog odnosa s vama čuvamo tijekom razdoblja potrebnog za izvršenje ugovora i tijekom cijelog trajanja zastarnog roka za potraživanja iz takvog ugovora, osim u slučaju spora u vezi s ugovornim odnosom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektroničkih obavijesti, trajno čuvamo sve dok vaš pristanak ne bude opozvan ili dok se ne zatraži prekid obrade, a mi se obvezujemo u redovitim intervalima provjeravati postojanje svrhe obrade osobnih podataka. Podatke ćemo do opoziva izbrisati samo ako je več postignuta svrha obrade osobnih podataka (npr. ako prestanemo slati elektroničku poštu s oglasima) ili ako tako nalaže zakon.

Ako postoji određeno zakonsko razdoblje zadržavanja (npr. računovodstveni ili porezni podaci) za neke podatke koji se obrađuju za provedbu ugovora, rok zadržavanja iznosi do 11 godina. Obrada podataka je ograničena u ovom vremenu.

Vaše osobne podatke koje dobivamo kako koristite naše internetske stranice, preko telekomunikacijskih kanala ili na bilokoji drugi način, pomno čuvamo od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog dostupa ili otkrivanja, mijenjanja ili uništenja. Podaci se čuvaju na poslužiteljima zaštičenim s lozinkom i s ogranićenim pristupom.

Nakon što je prestala potreba za upravljanjem podacima, nakon što se ispuni svrha radi koje su prikupljeni, podaci se nepovratno i trajno brišu.

U slučaju da su u internetskoj trgovini e-trgovina.mesec.hr objavljena određena povezivanja na internetske stranice koje nisu u neposrednoj vezi s e-trgovina.mesec.hr, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na tim internetskim stranicama.

Podatke koje nam dajete kontrolirate sami. Ako se odlučite da nam pojedinaćne podatke ne želite dati, potom do nekih mjesta odn. funkcija na naših internetskih stranica nećete moći imati pristup, isto tako vam nećemo moći odgovoriti na vaš upit i posljedično nebudete mogli obaviti kupnje na našoj internetskoj stranici.

Ako ne želite više primati obavijesti i oglase po elektroničkoj pošti, možete nam za besplatnu odjavu od primanja obavijesti poslati elektroničku obavijest s sadržajem: ODJAVA OD ELEKTRONIČKIH OBAVIJESTI na info@mesec.hr .

Prava korisnika:

Ponuđač jamči korištenje svih prava koja kupac ima u vezi s obradom osobnih podataka u skladu s važećim zakonskim propisima.

Pravo na opoziv privole: Ako ste kao pojedinac pristali na obradu vaših osobnih podataka (u jednu ili više određenih svrha), imate pravo na opoziv. Opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je izvršena prije opoziva.

Vašu privolu možete bilokada bez dodatnih naknada opozvati s pismenom izjavom, koja se šalje upravitelju na elektroničku adresu: info@mesec.hr. Opoziv privole za obradu vaših osobnih podataka nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija.

Pravo pristupa do svojih osobnih podataka: Kao pojedinac, imate pravo dobiti od upravitelja potvrdu da li se podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne. Ako je tome tako, imate pravo da vam omogućimo pristup do vaših osobnih podataka (tj. uvid te njihovo prepisivanje ili kopiranje) te da vam damo informacije vezane uz obradu vaših osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima/ugovornim partnerima kojima smo ili će im biti posredovani osobni podaci, predviđeni rok čuvanja podataka, o tehničkim i organizacijskim mjerama za čuvanje podataka, postojanju automatiziranog zaprimanja odluka, uključujući s oblikovanjem profila idr.).

Tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci.

Pravo na popravak: Kao pojedinac, imate pravo na ispravljanje netočnih osobnih podataka o vama te da možete dopuniti nepotpune osobne podatke. U te svrhe imate pravo da nam pošaljete dopunjenu izjavu s ažurnim osebnim podacima. Tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci.

Pravo na »zaborav« : Imate pravo da upravitelj izbriše vaše osobne podatke, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako podaci nemaju više svrhu za koju su bili sakupljeni ili bilokako drugaćije obrađeni, u slučaju opoziva te u slučaju obrade ne postoji pravna osnova, ako imate prigovor vezano uz obradu, a ne postoje prevladajuči zakoniti interesi, ako su bili osobni podaci obrađeni nezakonito itd.).

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da upravitelj ogranići obradu vaših podataka u slučaju:

– ako osporavate točnost obrade podataka, u razdoblju koje upravitelju omogućuje provjeru točnosti podataka;
– ako je obrada nezakonita, ali umjesto brisanja tražite ograničenje obrade,
– ako upravitelj podatke ne treba više, ali ih trebate vi za provođenje ili zaštitu pravnih zahtjeva;
– ako ste podnijeli žalbu na obradu, dok se ne provjeri da legitimni razlozi upravitelja nadmašuju vaše razloge.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac imate pravo da zaprimite vaše osobne podatke u opće upotrebljivom i strojno čitljivom obliku te da te podatke neposredno posredujemo drugom upravitelju, a to važi samo u slučaju da obrada vaših osobnih podataka temelji na osnovi privole ili ugovornog odnosa te se obrada temelji s automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka temelji na našim legitimnim interesima, imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga povezanih s vašom određenom situacijom. U takvom slučaju nastavit ćemo s obradom vaših osobnih podataka samo ako smo dokazali da su valjani legitimni razlozi za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za provođenje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Imate pravo na prestanak obrade vaših osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući izradom profila tako da nam pošaljete obavijest na elektroničku adresu: info@mesec.hr. Ako prigovorite obradi vaših podataka u svrhe direktnog marketinga, odmah ćemo prestati obrađivati ​​vaše podatke u tu svrhu.

Također ćemo vam pružiti i druge podatke u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađujemo u skladu s primjenjivim zakonom.

Pravo na žalbu: Ako sumnjate da voditelj obrade podataka krši vaša prava o zaštiti osobnih podataka, imate pravo protiv voditelja podnijeti žalbu nadzornom tjelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka,  Martićeva 14, 10000 Zagreb  ili  na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr. Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili o zahtjevima za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovorit će odgovorna osoba u poduzeću MESEC d.o.o. na telefonski broj: 01/5615-945 ili na elektroničkoj adresi: info@mesec.hr .

Obavezujemo se odgovoriti na vaše zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonskim rokovima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na osobne podatke, od vas ćemo možda tražiti dodatne informacije. Međutim, ako vas ne možemo pouzdano identificirati, nažalost, morat ćemo odbiti vaš zahtjev.

Komunikacija

Pružatelj će kontaktirati korisnika putem komunikacije na daljinu samo ako mu korisnik izričito ne prigovori.
Elektroničke obavijesti s oglasima će sadržati sljedeća svojstva:

 • jasno i nedvosmisleno će biti označene kao reklamne poruke,
 • jasno vidljivo tko šalje,
 • razne akcije, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve. Uvjeti sudjelovanja također će biti jasno definirani,
 • jasan način na koji se možete odjaviti od primanja promotivnih poruka,
 • želja korisnika da ne primaju oglase pružatelj će izričito poštivati .

Pritužbe i sporovi

Pružatelj poštiva važeće zakone o zaštiti potrošača.  U slučaju pritužbe, spora, poteškoća, kupac ponuđača može kontaktirati na telefonski broj 01/5615-945 ili po elektroničkoj pošti na info@mesec.hr. Postupak rješavanja pritužbe je povjerljiv. Na sve pritužbe će ponuđač odgovoriti po elektroničkoj pošti ili telefonski u najkraćem mogućem roku i u okviru zakonskih obveza s obzirom  na vrstu pritužbe. Pružatelj je svjestan da je suštinsko obilježje potrošačkog spora, barem što se tiče parničnog postupka, njegov nesrazmjerni učinak na ekonomsku vrijednost zahtjeva i troškove koji se odnose na rješavanje samog spora. To je ujedno i velika prepreka potrošaču da spor dovede pred sud. Zato se pružatelj da se mogući sporovi rješavaju sporazumno.  Ako se spor ne može rješiti, nadležan je sud stalnog prebivališta potrošača. Dana 01. 04. 2019 počeo je važiti  Zakon o alternativnom rješavanju potrošniških sporova (NN 121/1632/19; dalje ZARPS). Ovim Zakonom uređuje se alternativno reševanje domaćih in prekogranićnih sporova između poduzeća i potrošača posredovanjem izvansudskog pružatelja rješenja potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: izvođač ARPS-a).

U skladu sa zakonskim normama, pružatelj ne prepoznaje nijednog izvansudskog izvođača za rješavanje potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Pružatelj omogućuje internetsku trgovinu na podrućju RH i na svojoj internetskoj stranici objavljuje elektroničko povezivanje na platformu za internetsko rješavanje potrošniških sporova (IRPS).
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Izjava o varstvu osebnih podatkov (.pdf) –  verzija v dodatni priponki*

 1. Registracija

Posjetitelji imaju na opisanim internetskim stranicama mogućnost registracije. Pri tom omogućuju pristup raznim sadržajima i zaštićenim sadržajima koji se odnose na tvrtku Mesec d.o.o. i proizvoda. Registrirajući se na stranici za Prijavu na obavijesti, moći ćete primati i mjesečni e-časopis koji nudi uglavnom obrazovne sadržaje povezane s djelatnošću MESEC d.o.o.. Preko e-pošte nećete zaprimati nikakav promocijski materijal, osim ako ne navedete da to želite. Podatke nećemo dijeliti s drugim oglašivaćima ili prodavateljima.

Registrirani korisnici mogu bilokada opozvati svoju registraciju. Ako i kada opozovu registraciju, neće više zaprimati e-obavijesti. Mi ćemo zaštititi povjerljivost vaših podataka (privatnost) u ovoj izjavi o privatnosti, čak i ako odlučite povući svoju registraciju.

 1. Odjave

Korisnici internetskih mjesta mogu se u bilo kojem trenutku odjaviti od primanja obavijesti i drugih promotivnih poruka. To mogu učiniti na internetskim stranicama na kojima su se prijavili na obavijesti. U polje: e-mail upišite Vašu e-adresu i označite »odjava«. Potvrdu odjave ćete zaprimiti i na Vašu e-adresu.

 1. Provedba Odredbe o zaštiti osobnih podataka (privatnost)

Svi oni koji imaju pristup informacijama o korisnicima dužni su poštivati ​​ove odredbe o zaštiti osobnih podataka (privatnosti). Svaki zaposlenik koji krši ili zloupotrebljava pravila o povjerljivosti (privatnosti) bit će izloženi disciplinskim mjerama, uključujući prekid radnog odnosa ili čak kaznene posljedice.

 1. Povezivanje

Ova stranica sadrži poveznice na druge internetske stranice. Trebali biste biti svjesni da Mesec d.o.o. ne snosi odgovornost za povjerljivost podataka drugih stranica. Ove odredbe o zaštiti podataka (privatnosti) odnose se samo na podatke koje smo prikupili s opisanih internetskih stranica.

 1. Pristojnost

Sva pitanja vezana uz Izjavu i uredbu o osobnim podacima, možete poslati na e-adresu:              e-mail: info@mesec.hr .

O kolačićima

Što su kolačići i zašto su potrebni?

Kolačić je mala datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo kada posjetite internetsko mjesto. Kolačići sadrže razne informacije koje internetska stranica čita kada je ponovno posjetite. Koriste ih većina modernih internetskih stranica. Kolačići sami po sebi nisu štetni, ne sadrže viruse ili bilo koji drugi zloćudni kod.Upotrebljavaju se u različite svrhe, za sesije (npr. prijava u korisnički račun), za košarice u internetskim trgovinama, za prikazivanje raznih naprednih sadržaja na internetskom mjestu (npr. karte, video zapise), za upravljanje statistikom posjeta internetskoj lokaciji, za podršku dodacima na društvenim mrežama i za prikazivanje prilagođenih internetskih korisničkih oglasa.
Zakonsko ograničavanje kolačića prvenstveno je rezultat zlouporabe tehnologije kolačića za praćenje korisnika i s tim kršenja privatnosti na internetu.

Vrste kolačića:

Privremeni ili kolačići sesije su “aktivni” od trenutka kada korisnik otvori preglednik do zaključenja sesije i zatvaranja preglednika. Internetske stranice koriste ih za pohranu privremenih podataka, poput predmeta u košarici, radi veće sigurnosti u bankarstvu putem interneta itd. Budući da se takvi kolačići pohranjuju u kratkom vremenu, njihova invazivnost za privatnost korisnika može biti manja.

Trajni kolačići (persistent cookies) ostanu spremljeni i onda kada korisnik zatvori preglednik i zakljući sesiju. Internetska mjesta ih upotrebljavaju npr. za spremljanje informacija o registraciji, podesivanju jezika stranice, itd., i za izgradnju profila korisnika i analiziranje prometa. Trajni kolačići mogu na računalu ostati više dana, mjeseci ili čak godina.

Kolačići prve strane (1st party cookies) su sa stranice koju korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Internetske stranice upotrebljavaju ove kolačiće za pohranu podataka koje će ponovo upotrijebiti sljedeći put kada korisnik posjeti ovu stranicu.

Kolačići treće strane (3rd party cookies) dolaze s drugih, partnerskih internetskih mjesta (poput pokretanja oglasa na izvornom internetskom mjestu ili mjerenja prometa). Na taj način, treće strane mogu prikupljati podatke o korisnicima s različitih internetskih stranica i koristiti ih u različite svrhe, od oglašavanja i analitike do poboljšanja njihovih proizvoda. Takvi kolačići predstavljaju veliki upad u privatnost korisnika.

Uvijek postoji mogućnost prihvaćanja ili odbijanja kolačića. Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće koji se mogu promijeniti u postavkama bilo odbijanjem kolačića ili primanjem upozorenja prije spremanja kolačića.

Za informacije o podesivanju kolačića kliknite na ime vašeg preglednika:

Koje kolačiće koristimo

Internetska stranica e-trgovina.mesec.hr upotrebljava kolačiće da iskljućivo za vlastite potrebe razlikuje između posjetitelja te brojimo njihove posjete te tako poboljšavamo djelovanje stranice. U tu svrhu upotrebljavamo najučestalije oruđe Google Analytics. Više o Google Analytics kolačićima možete si pročitati na povezivanju * HR DOMEN najde s klikom na to povezavo

kliknite na ovo povezivanje

Naša internetska stranica također koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva pamćenjem vaše prijave ili registracije na internetskom mjestu, podacima unesenim u internetske obrasce i vašom pristankom na upotrebu kolačića.

Ni u kojem slučaju podatke prikupljene putem kolačića nećemo proslijediti trećim osobama.

Vrste kolačića koje koristimo

Upotrebljavamo vlastite sesijske ili trajne kolačiće da si internetsko mjesto zapamti korisnikove unose u internetske obrasce, košaricu u internetskoj trgovini, za prilagodbu podesivanja korisnikovim željama, kao je to npr. način razvrstavanja rezulta/sadržaja, itd.

U tom slučaju korisnik aktivno upisuje sadržaj, odnosno jasno izrazi želju tako da klikne na odabir »dodaj u košaricu«, npr. sortiraj proizvode po kategoriji ili slično. Takvi su kolačići neophodni za pružanje usluga dostupnih na ovom internetskom mjestu. Oni omogućuju stranici da pamti i izvršava korisnički zahtjev kao npr. prijava u korisnički profil ili sadržaj košarice.

Sesijski kolačići odn. obavezni kolačići s internetskog mjesta e-trgovina.mesec.hr traju samo za vrijeme jedne sesije, od trenutka ulaska na internetsko mjesto do trenutka kada ga zatorite. Ovi se kolačići ne mogu ukloniti, osim ako se internetska stranica ne posjećuje.

Kolačići treće strane Ovi kolačići skupljaju informacije o načinu korištenja internetske stranice, na primjer koje stranice korisnici najčešće posjeću te dali se na internetskim stranicama javljaju obavijesti o greški. Ovi kolačići ne skupljaju informacije koje bi mogle identificirati korisnika. Sve sakupljene informacije su združene i zato anonimne. Ovi kolačići se upotrebljavaju samo za poboljšanje djelovanja internetske stranice. Nastavljajući koristiti našu internetsku stranicu nakon primanja obavijesti o kolačićima, slažete se da ćete instalirati ovu vrstu kolačića na svoj uređaj.

Trajni kolačići Ovi kolačići omogućuju da internetska stranica pamti vaše odabire (na primjer vaše korisničko ime, jezik ili regiju u kojoj se nalazite) te vam nudi poboljšanja, više osobne mogućnosti. Ovi kolačići pamte i promjene velićine slova ili fonta te drugih dijelova internetske stranice koje možete prilagoditi. Korisni su i za osiguranje usluga koje ste tražili, kao pregled videosnimke ili komentiranje na blogu. Informacije koje skupljaju ovi kolačići mogu biti anonimne i ne sljede vaše pretraživanje na drugim internetskim stranicama.

kategorija 1 (obavezna za djelovanje):

PHPSESSIONID (sesija)

PrestaShop-XXXX (20dana)

kategorija 3 (statistika):

_ga (2 godine)

_gat (sesija)

_gid (1 dan)

kategorija 3 (društvene mreže)

fr (3 mjeseca – facebook)


Izbris kolačića

NE OBAVEZNE KOLAČIĆE MOŽETE JEDNOSTAVNO ODSTRANITI AKO SLJEDITE UPUTAMA NA DONJIM POVEZIVANJIMA:

Preglednik CHROME

Preglednik FIREFOX

Preglednik INTERNET EXPLORER

Preglednik OPERA

Preglednik SAFARI