Inženiring

Projektiranje, prodaja, izvedba in vzdrževanje sistemov za obdelavo vode.

Kompleksna znanja in izkušnje pridobljena skozi leta delovanja s pridom uporabljamo na vseh stopnjah projektov, ki jih izvajamo. Specialna znanja iz področja kemije, strojništva, elektro tehnike in programiranja v kombinaciji z naprednimi metodami projektiranja in uporabo modernih ter preizkušenih projektantskih orodij dajejo rezultate v kvalitetno izdelanih, dimenzioniranih in nadzorovanih in izvedenih projektih.

V kombinaciji z dragocenimi inženirskimi znanji in izkušnjami tako naši projekti ali deli projektov tvorijo dokumentacijo, ki je tehnično dovršena, ne glede na fazo in stopnjo zahtevnosti.

INŽENIRING IN SVETOVANJE

Izgradnja in zagon načrtovanega sistema je bistvo projekta. Ker v podjetju MESEC doo vemo kako morajo sistemi delovati je izvedba le teh logično nadaljevanje projektne zgodbe. Vodenje po projektu naročnika ali našem projektu, vključno z dobavo in vgradnjo različne strojne opreme je naloga, ki jo na željo naročnika izpeljemo kot del osnovnega projekta na ključ ali pa ločeno.

Strokovna svetovanja so tisti del načrtovanja ali izvedbe, kjer štejejo predvsem izkušnje v kombinaciji s specifičnimi znanji na posameznih področjih. V našem podjetju je na voljo veliko obojega, zato smo velikokrat poklicani ravno z željo po neodvisnem, tehtnem, predvsem pa strokovnem svetovanju na področjih ki jih obvladamo.

Ciklonski vodovodni filter

STROKOVNI NADZOR IN KOORDINACIJA

Kot del projektnega toka izvajamo strokovne nadzore in koordinacije tako med izdelavo dokumentacije kot tudi med izvedbo. Ker je za tovrstno delo potreben skupek znanj iz sklopa načrtovanja in izvedbe iz že naštetih kompetenc v našem podjetju sledi, da smo vedno kos tudi nalogam na tem področju.

Sistem za reverzno osmozo
Skica reverzne osmoze