Zaščita ogrevalnih delov

Čista in neoporečna vodovodna voda je nekaj dragocenega in jo je treba zaščititi. Številni standardi določajo številne zahteve za zagotavljanje ohranjanja kakovosti pitne vode. Kljub temu so tveganja velika, če navzkrižna povezava (točka v vodovodnem sistemu, kjer je oskrba s pitno vodo povezana z nepitnim virom) ni izvedena pravilno ali v skladu s standardi. Posledično je kakovost pitne vode ogrožena, povzroči nalezljive bolezni in vodi do regresnih zahtevkov.

Visokokakovostni polnilni sistemi MESEC ščitijo napeljavo za pitno vodo pred povratnim tokom, povratnim pritiskom ali povratnim sifoniranjem vode. Če sistem povežemo še z mehčalno napravo, in mu dodamo sklop za doziranje korekcijskih tekočin, hkrati zaščitimo tudi ogrevalni/hladilni sistem in poskrbimo za dolgotrajno pravilno in učinkovito delovanje.

Cevni ločevalnik

Cevni ločevalnik

Navzkrižna povezava je točka v vodovodnem sistemu, kjer lahko pitna voda pride v stik s potencialnim virom kontaminacije. Navzkrižne povezave lahko povzročijo povratni tok, ki povzroči, da onesnaževalci pod določenimi pogoji vstopijo v oskrbo s čisto vodo.

Če je centralni ogrevalni/hladilni sistem neposredno povezan z javnim vodovodom, obstaja nevarnost, da umazana onesnažena in kontaminirana voda iz sistema zaide v javno vodovno omrežje. Da le-to preprečimo, je na vhodu v centralni ogrevalni/hladilni sistem potrebno namestiti cevni ločevalnik – napravo, ki preprečuje vdor onesnažene vode v javno vodovodno omrežje zaradi povratnega toka.

Povratni tok

Do povratnega toka vode pride zaradi spremembe tlaka v vodovodnem omrežju. Tlak v vodovodnem omrežju upade, npr. pri zaprtju vodovoda, poškodbah vodovoda, zamrzne kakšna izmed cevi, ali zaradi nadpovprečno velike porabe vode (npr. odprtje večjih požarnih hidrantov, vklopov večjih črpalk). Ker je ustvarjena razlika v tlačnih potencialih, se le-ti želijo uravnotežiti. Voda pri končnih uporabnikih, z večjim tlačnim potencialom začne teči proti nižjem tlačnem potencialu, v vodovodno omrežju.

Standard EN 1717

Standard BS EN 1717:2000 obravnava zaščito oskrbe s pitno vodo pred onesnaženjem zaradi povratnega toka. Standard velja za vodovodne napeljave in priključene naprave v zasebnih prostorih. Standard podrobno določa vrsto zaščitne naprave (če obstaja), ki jo je treba uporabiti za preprečevanje kontaminacije pitne vode s povratnim tokom glede na pot<encialno nevarnost za zdravje ljudi.

Glede na potencialno nevarnost standard EN 1717 tekoče tekočine deli v pet kategorij. Večja kot je nevarnost, višja je številka kategorije. Potreba po zaščitni napravi ali vrsta zaščitne naprave je določena s številko kategorije tekočin.


 • Kategorija 1
  Pitna vodovodna voda. V skladu s standardom voda te kategorije ne potrebuje zaščite pred povratnim tokom.
 • Kategorija 2
  Tekočine, ki ne predstavljajo navarnosti za ljudi, vendar imajo spremenjeno barvo, vonj, okus ali temperaturo. Takšna je na primer voda odvzeta it vodovoda, in ima lahko spremenjen okus, vonj, barvo ali temperaturo. Takšna je naprimer voda iz avtomata za pijačo ali prodajnega avtomata. Za tekočine kategorije 2 je treba vgraditi naprave tipa EA ali EC: preverljiv enojni ali dvojni povratni ventil.
 • Kategorija 3
  Predstavlja tekočine, ki predstavljajo določeno nevarnost za zdravje ljudi zaradi prisotnosti ene ali več škodljivih snovi. Takšne tekočine vključujejo vodo, ki se uporablja za kopanje ali v ogrevalnem sistemu. V teh primerih je treba namestiti neposredno krmiljen mehanski odklopnik (tip GA) ali preprečevalnik povratnega toka (tip CA).
 • Kategorija 4
  V to kategorijo spadajo** tekočine, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi zaradi prisotnosti ene ali več strupenih ali zelo strupenih snovi ali ene ali več radioaktivnih, mutagenih ali rakotvornih snovi. To je lahko voda iz industrijskih ali medicinskih procesov ali drugih dejavnosti, kot je npr. čiščenje. Pri tem je treba uporabiti mehanski odklopnik z nadzorom pretoka (tip GP) ali preprečevalnik povratnega toka (tip **BA**).
Ločevalniki tipa BA - SYR

V primeru povratnega toka (rdeče puščice), se aktivira mehanizem v cevnem ločavalniku in preusmeri tok v odtok.

 • Kategorija 5
  Tekočina, ki zaradi vsebnosti mikrobioloških elementov ali virusov predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi.

Ločevalniki tipa BA se uporabljajo za varovanje pred onesnaženjem vode do kategorije 4.

Sredstva za čiščenje in inhibitorji korozije

Voda je pogosto uporabljeno ogrevalno ali hladilno sredstvo v industriji. V vsaki hladilni opremi morajo kondenzator, toplotni izmenjevalec in tesnjenje hladilnega stolpa delovati optimalno, da se doseže največja učinkovitost. To je mogoče doseči le z zadostno obdelavo vode, da se prepreči korozija in prepreči nastanek organskega in anorganskega kamna/nalogov. Dobro vzdrževanje in tretma sta potrebna tudi za nadzor rasti bakterij (npr. Legionella). AQUATREAT ima široko paleto visokotehnoloških izdelkov, ki predlagajo optimalno obdelavo za vsak sistem.

Za natančno doziranje različnih kemijskih sredstev uporabljamo elektromagnetne dozirne črpalke. Slednje s pomočjo kontaktnega vodomera in specifične kalibracije omogočajo natančno časovno ali impulzno proporcionalno doziranje. Sklop za dodajanje korekcijske tekočine vsebuje sesalno garnituro, elektromagnetno črpalko ter priklop s krogličnim ventilom.

Rešitev

Polnilne postaja MESEC PP avtomatsko napolnijo in varujejo ogravalne/hladilne sisteme. V njih je integriran cevni ločevalnik, reducirni ventil in manometer. Postaje uspešno ščitijo pitno vodo pred povratnim tokom, povratnim pritiskom ali povratnim sifoniranjem vode. Poleg tega je na njih nameščen BY-PASS priklop za mehčalno napravo, vzorčna pipa ter priklop za sondo za merjenje prevodnosti. Polnilne postaje serije 4000 je moč nadgraditi s sistemom za dodajanje korekcijskih tekočin PP-66-M, medtem ko imajo naprave tipa PP-8000 slednjega že vgrajenega. Izbirate lahko med polnilnimi postajami brez ali z ionskimi mehčalnimi napravami. Vsi sistemi z mehčalnimi napravami imajo vgrajen še dodatni mehanski filter z regulatorjem tlaka, ki varuje sistem pred večjimi mehanskimi delci ter tlačnimi udari.

Polnilne postaje MESEC PP zagotavljajo celovito zaščito hladilnih/ogrevalnih sistemov;

– zaščita pred povratnim tokom
– zaščita sistema z dodajanjem korekcijskih tekočin
– zaščita pred mehanskimi delci
– zaščita pred vodnim kamnom (mehčanje vode)

Lastnosti PP-4000 PP-8000 PP-4020 PP-4020+66M PP-8020 PP-4050 PP-4050+66M PP-8050
Cevni ločevalnik
Manometer
Vodometer
BY-PASS (mehčalna)
Vzorčna pipa
Priklop za sondo
Sklop za dodajanje korekcij. tek.
Ionska mehčalna naprava AQUABOX 20
Ionska mehčalna naprava M50

POVPRAŠEVANJE