Živalske farme

Ali veste, da je tudi žival dovzetna za okužbe s patogenimi mikroorganizmi tako kot človek? Zagotavljate vašim živalim na kmetiji ustrezno mikrobiološko neoporečno vodo?

Lastniki in oskrbniki živali za vzrejo morajo poskrbeti za zadostno količino krme in pitne vode za živali. Voda, ki se zagotavlja živalim za pitje mora biti mikrobiološko neoporečna in primerna za zaužitje. Trenutno je še vedno najpogosteje uporabljena metoda za dezinfekcijo vode kloriranje, če se živali oskrbuje z vodo iz lastnih zajetij. Dokazano je, da klor ne deluje na vse mikroorganizme prisotne v vodi in da je UV dezinfekcija veliko bolj učinkovita pri uničevanju parazitov kot sta Giardia in Cryptosporidium. Žival bo dlje časa zdrava in njeni produkti (kot npr. mleko) bodo veliko bolj kvalitetni, če bo skozi celotno življenjsko obdobje dobila zadostne in predvsem ustrezne količine pitne vode in krme.

Življenje na kmetiji
Dobra voda = dobro mleko

Odgovor je DA! Izdelana je bila študija, v kateri so raziskovali odvisnost proizvodnje mleka od kvalitete zaužite pitne vode pri kravah mlekaricah. Ugotovljeno je bilo, da krave proizvedejo več mleka, če imajo na voljo kvalitetno mikrobiološko neoporečno pitno vodo. Hkrati so ugotovili tudi, da krave rajši pijejo vodo obdelano z UV dezinfekcijo kot pa klorirano vodo.

Izdelana je bila tudi študija, v kateri so raziskovali odvisnost proizvodnje mleka od kvalitete zaužite pitne vode pri kravah mlekaricah. Ugotovljeno je bilo, da krave proizvedejo več mleka, če imajo na voljo kvalitetno mikrobiološko neoporečno pitno vodo. Hkrati so ugotovili tudi, da krave rajši pijejo vodo obdelano z UV dezinfekcijo kot pa klorirano vodo.

Z UV dezinfekcijskimi sistemi VIQUA, lahko vodo iz lastnih zajetij ali vodovodno vodo slabše kakovosti (tako, ki jo je potrebno prekuhati) ustrezno dezinficiramo in živalim zagotovimo kvalitetno pitno vodo. UV dezinfekcija je naraven fizikalen proces brez dodajanja kemikalij kot je klor in brez nastanka kancerogenih stranskih produktov. UV svetloba prodira v DNK mikroorganizmov in jih uniči ter onesposobi njihovo reprodukcijo. VIQUA sistemi so cetrificirani produkti vodilnega podjetja za UV dezinfekcijo vode. Sistemi so v celoti proizvedeni v Kanadi in so rezultat dolgoletnih testiranj, da nam danes zagotavljajo 99,99 % učinkovito dezinfekcijo.

Za kakovostno UV dezinfekcijo je pomembna predhodna obdelava vode, saj trdni delci v vodi preprečujejo prodiranje UV žarkov do mikroorganizmov. V podjetju MESEC vam nudimo različne tehnike in sisteme filtracije vode. Poglejte si našo ponudbo in skupaj bomo poiskali najboljši sistem za vas.

Kmetija in čista pitna voda

POVPRAŠEVANJE