Vodovodi

Dezinfekcija vode na manjših vodovodnihsistemih brez večjih investicij in porabe časa.

V Sloveniji kar 34 % oskrbovalnih območij praviloma nima dezinfekcije, 56 % oskrbovalnih območij ima stalno dezinfekcijo, na preostalih 10 % pa se dezinfekcija izvaja ročno oziroma občasno.(podatki Monitoringa pitne vode za leto 2016).

Vaški vodovod

Kje se pojavljajo težave?

V Sloveniji imamo v splošnem dobro in kvalitetno vodovodno pitno vodo. Težave nastopijo pri manjših vodovodnih sistemih, kjer se dezinfekcija ne izvaja redno, imajo slabši nadzor in počasnejše ukrepanje ob morebitnem onesnaženju vode. Za vaške vodovode je tako značilna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, zlasti z bakterijami fekalnega izvora, kar pomeni, da je vode onesnažena s človeškimi in/ali živalskimi iztrebki.

Zaradi tega se pri uporabnikih manjših vodovodnih sistemov (vaških vodovodov) pojavlja tveganje za širitev črevesnih nalezljivih bolezni. V primeru zaznanega mikrobiološkega onesnaženja vode, vodovod običajno izda obvestilo o potrebnem prekuhavanju vode.

Kaj so možno vzroki mikrobiološkega onesnaženja vode?

Iz Monitoringa pitne vode v letu 2020 lahko razberemo, da je vzrok neskladnosti pitne vode je v večini primerov prisotnost mikroorganizmov v številu, ki presega predpisano vrednost.

Vzrokov za prisotnost mikroorganizmov je več in so povezani z:

  • razmerami na območju vodnih virov,
  • neizvajanjem priprave vode, vključno z dezinfekcijo (slednje še posebej velja za vodne vire, ki so površinski viri ali so v stiku s površinskimi vodami, ter za vse vodne vire na območju kraških vodonosnikov),
  • razmerami v distribucijskem sistemu vode (na primer okvare, izvajanje vzdrževalnih del, dotrajani cevovodi …),
  • vplivi in posledicami nepredvidljivih dogodkov (na primer poplave in povečana količina padavin za vodne vire, ki so površinski ali so v stiku s površinskimi vodami),
  • neustreznimi mesti vzorčenja (vpliv interne vodovodne napeljave).

10,27 % je bilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, 2,98 % je bilo neskladnih vseh preiskovanih vzorcev zaradi prisotnosti Escherichia coli (E. coli), 6,78 % pa zaradi prisotnosti enterokokov, kar je primerljivo z letom 2015.

Ali ste tudi vi uporabnik manjšega (vaškega) vodovoda? Morate pogosto prekuhavati vodo, da bi jo dezinficirali?

Težave z mikrobiološko onesnaženostjo vode lahko odpravite z VIQUA UV sistemi. Gre za fizikalen proces dezinfekcije vode, kjer ultravijolične svetlobe prodira v DNK patogenih mikroorganizmov in jih onesposobi ter onemogoči njihovo reprodukcijo. UV dezinfekcija je popolnoma zanesljiva metoda in učinkuje na širši spekter mikroorganizmov kot kloriranje. UV sistemi so cenovno dostopni in zagotavljajo učinkovito dezinfekcijo vode od dneva inštalacije dalje.

Čista pitna voda

Ureditev vodovodov

V zadnjih letih smo uredili in zagotovili sisteme za filtracijo in UV dezinfekcijo na večini manjših vodovodnih sistemov v Selški in Poljanski dolini.

FIltracija vode - vodni filtri

Gorenji Lazi

Gorenji Lazi so gručasto naselje v občini Ribnica. V letu 2017 so se odločili za kvalitetno pripravo vode, z namenom zagotoviti vasi kvalitetno, varno pitno vodo, za katero smo poskrbeli v podjetju MESEC.

Dezinfekcija - vaški vodovod

Dolenja Vas

V Dolenji vasi, je bil leta 2016 obnovljen in zagotovljen varen vodooskrbni sistem. Izvedena je bila rekonstrukcija vodohrana vključno z montažo hyper filtracijskega in UV dezinfekcijskega sistema.

Vodni sistemi Mesec d.o.o.

Bukovščica

Vas Bukovščica leži v Selški dolini. Do leta 2015 so imeli v vasi pomanjkljiv in neustrezen sistem filtracije in dezinfekcije vode in težave jim je pogosto povzročal mulj, ki je ob padavinah prišel v cevi in do končnih odjemalcev.