Mikrofiltracija

MESEC MPF-HF hyper-filtracijski sistemi

MESEC MPF-HF, hyper-filtracijski sistem je namenjen filtraciji vode iz lastnih zajetij in ostalih virov, ki so obremenjeni z veliko količino suspendiranih delcev. Glavna prednost teh filtracijskih sistemov je uporaba medija ZEOSORB®, ki je v primerjavi z drugimi produkti kot so pesek, antracit in drugi multimedijski filtri bolj stabilen, obenem pa omogoča filtracijo širokega spektra velikosti delcev (5 – 100 µm) ob zadovoljivih pretokih in nizkih pretokih ob povratnem pranju.

Področja uporabe
 • Motnost rečnih voda
 • Industrija ustekleničenja vode
 • Voda za hladilne stolpe
 • Čiščenje procesnih voda
 • Pred-filtracija pri reverzni osmozi
 • Pred-filtracija za sistem z granuliranim aktivnim ogljem
industrijska filtracija inziniring

Čiščenje


 • Pitne vode
 • Podtalnice
 • Površinske vode
 • Odpadne vode
 • Vode v plavalnih bazenih
 • Pred-filtracija pri reverzni osmozi

Adsorpcija amonijaka


 • Znižanje motnosti vode
 • Kontroliranje nastanka kloroaminov
 • Visoka specifična površina
 • Dolga življenjska doba medija (se ne porablja med procesom)

Privarčuje na porabi vode


 • Podvojen čas med povratnim čiščenjem
 • Znižanje časa povratnega čiščenja do 50%
 • Visoka kapaciteta filtriranja

POVPRAŠEVANJE