Klimatske in prezračevalne naprave

Zrak, ki ga vdihavamo, ima lahko pomembno vlogo pri zdravju

Področje prezračevanja in klimatizacije stavb ureja na podlagi Zakona o graditvi objektov Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 29. člen omenjenega pravilnika govori o številu dovoljenih prisotnih mikroorganizmov v prezračevalnih in klimatskih napravah. 29. člen pravilnika pravi:

Čiščenje klimatske naprave
  • Prezračevalni sistemi morajo biti narejeni, vgrajeni in vzdrževani tako, da rast in razmnoževanje mikroorganizmov na vseh komponentah sistemov nista mogoča. Skupno število aerobnih bakterij v vodi v vlažilni komori ne sme biti več kot 1000 CFU* v 1 ml vode pri inkubacijski temperaturi 22 ± 2 °C v 68 ± 4 urah in 36 ± 2 °C v 44 ± 4 ure. Bakterij vrste Legionella v 1 ml vode v vlažilni komori ne sme biti. Za razkuževanje se uporablja fizikalna ali kemijska metoda. Izbrana metoda mora biti učinkovita in zdravju neškodljiva. Priporočljivo je, da so vlažilne komore in vodni zbiralniki opremljeni z avtomatskim sistemom za izpust vode in osušitev, če ne obratujejo več kot en dan.
  • Vlažilne komore, filtri, predgrelniki in dogrelniki morajo biti kontrolirani glede na vlago. Relativna vlažnost zraka v sistemu ne sme preseči 90 %.
  • Zračni filtri morajo biti načrtovani, vgrajeni, servisirani ali zamenjani tako, da prostorsko nastali lebdeči delčki ter tudi anorganski in organski prah v čim manjši količini prodrejo v prezračevane prostore, oziroma tako, da se količina prahu v prostorih ne poveča. Priporočeni razred filtra je najmanj F6 (po SIST EN 779). Vgrajeni filtri, dušilniki zvoka in toplotna izolacija ne smejo spuščati mineralnih vlaken in drugih škodljivih onesnaževalcev v vtočni tok zraka pri obratovanju

Pri vdihovanju aerosolov onesnažene vode je kritična predvsem bakterija Legionella pneumophila, ki prebiva v temperaturnem območju med  25–45 °C. S pitjem kontaminirane vode z Legionello se človek navadno ne more okužiti saj klorovodikova kislina v želodcu uniči patogene.

Znani so mnogi primeri okužb s tako imenovano legionelozo, ki ima dve obliki:

  • Legionarska bolezen (težja oblika)
  • Pontiaška vročica (lažja oblika)

Prvi večji izbruh bolezni je nastal leta 1976 v Filadelfiji med člani Ameriške legije (združenja vojaških veteranov) iz česar tudi izvira ime bolezni.

Da bi bili brezskrbni pri uporabi klimatskih in prezračevalnih naprav, vam v podjetju MESEC ponujamo širok izbor VIQUA UV dezinfekcijskih sistemov, ki poskrbijo za popolno mikrobiološko neoporečnost vode, saj UV sistemi delujejo na širši spekter mikroorganizmov (npr. parazita Giardia in Cryptosporidium) kot pa kloriranje vode. Poglejte si ponudbo VIQUA UV sistemov tukaj in se posvetujte z našimi strokovnjaki o pravilni izbiri UV sistema.

POVPRAŠEVANJE