Železo v vodi

Odstranjevanje železa je druga najpogostejša naloga čiščenja in čiščenja vode po mehčanju vode. Značilno je, da stratificirane vode v tleh vsebujejo znatno količino železa, ki pri višji koncentraciji daje vodi neprijeten kovinski okus. Vodovod in vsi objekti, ki morajo imeti kakovost pitne vode, morajo biti v skladu s predpisi o kakovosti pitne vode.

Odstranjevanje železa se lahko velikokrat zdi enostavno in enostavno opravilo za čiščenje in filtriranje vode (običajno je tudi res), vendar ne vsakič.

Pri izbiri naprave za odstranjevanje železa je treba upoštevati več parametrov:

  • vsebnost raztopljenega železa v vodi (mg / l)
  • količina vode, ki jo je treba obdelati (m3 / h)
  • druge sestavine v vodi (magnezij)
  • vsebnost raztopljenega kisika
  • pH vode in ali je v vodi klor
Magnetni filter - filtracija vode

Sistemi za filtriranje železa so namenjeni zmanjšanju železa, saj je četrta najpogostejša kovina v zemeljski skorji. Razumljivo je, da krmni viri, kot je podtalnica, vsebujejo težke kovine, organske snovi, suspendirane trdne snovi itd. Znano je, da vodovodna voda vsebuje elemente težkih kovin iz okoliških tal, ki lahko ovirajo njeno optimalno uporabo. Ko železo oksidira, se njegova kemična sestava spremeni v delce, ki povzročajo razbarvanje, vonj in rast bakterij v vodi. Povišane ravni železa lahko povzročijo tudi povišanje ravni drugih škodljivih elementov, kot je mangan.