Trdni delci

Prisotnost trdnih delcev v vodi

Anorganske snovi v vodi lahko razdelimo v dve kategoriji in sicer:

  • Suspendirani trdni delci
  • Raztopljene trdne snovi

Motnost lahko povzroča gibanje vode in pa močno padavinski nalivi, ko se voda premeša in se sedimenti dvignejo iz površine tal.  Motnost najbolj učinkovito rešujemo s pomočjo filtracije. Stopnja filtracije se prilagodi velikosti delcev, ki se nahajajo v vodi, vendar vedno govorimo o mikronski filtraciji (ena milijoninka metra).

Material, ki je v suspendirani (netopni) obliki v vodi, se običajno posede na dno kozarca ali steklenice in ga lahko zaznamo s prostim očesom- gre za vidni sediment. Ko je v vodi veliko trdnih delcev lahko govorimo o motnosti vode. Motnost vode je zelo pogosta v površinskih vodah, ki niso stoječe (npr. reke in potoki).

Raztopljene trdne snovi so delci, ki so se raztopili v vodi in so del kemijske sestave vode. Koncentracijo raztopljenih trdnih snovi v vodi določamo s številom delcev na milijon (ang. ppm- parts per milion).

Raztopljeni trdne snovi v vodi se nato ločijo na kalcijeve, magnezijeve, natrijeve in ostale ione in določajo posledično električno prevodnost vode in njeno trdoto.

Motna voda

Mehanske filtre običajno vgrajujemo na vhodu vode v objekt. Poleg grobega mehanskega filtra je pri pogosto motni vodi potrebno vgraditi tudi globinski mehanski filter, ki poskrbi za fino filtracijo suspendiranih delcev.

Za gospodinjstva, kjer vgradnja filtra na vstop vode v objekt ni mogoča, so primerni čistilniki za pitno vodo, ki imajo poleg mehanske filtracije vgrajeno tudi aktivno oglje, ki zadrži vonj, okus, klor, pesticide in določene težke kovine v vodi.

REŠITEV – Filtracija vode