Mikroorganizmi

Mikrobiološko onesnažena voda

Če so v vodi prisotni mikroorganizmi, govorimo o mikrobiološki onesnaženosti vode. Pod mikroorganizme štejemo bakterije, viruse in praživali. Mejne vrednosti mikroorganizmov in monitoring so določeni v Pravilniku o pitni vodi. V kolikor število dovoljenih mikroorganizmov preseže mejne vrednosti mora upravljavec vodovoda o tem obvestiti uporabnike in zagotoviti ustrezne ukrepe. Vodo, ki je mikrobiološko onesnažena je potrebno vsaj tri minute vreti, da se uničijo vsi prisotni mikroorganizmi in da jo nato lahko zaužijemo.

Mikrobiološka onesnaženost vode je največkrat težava pri manjših, neurejenih oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo 50-1000 prebivalcev. Običajno je težava fekalna onesnaženost, do katere največkrat pride pri nekontroliranem gnojenju kmetijskih površin in kakršnekoli onesnaženosti z iztrebki.

Ogrožena so tudi oskrbovalna območja s površinsko vodo, saj je površinska voda ranljiva z vidika onesnaženja. V to kategorijo prištevamo tudi kraške vire pitne vode, ki so ranljivi zaradi specifičnosti kraškega terena.

Nekatere raziskave so pokazale, da so patogeni mikroorganizmi v vodi krivec za 85% vseh otroških bolezni in kar 65% bolezni odraslih ljudi.

Mikrobiološko onesnaženost uspešno uničimo z dezinfekcijo vode. Klor je največkrat uporabljena metoda dezinfekcije vode, ki pa ima tudi negativne lastnosti, saj ob nekontroliranem in neprimernem doziranju lahko pride do nezaželenega okusa in vonja v vodi ali pa do tvorbe zdravju škodljivih stranskih produktov (trihalometani).

MIkroorganizmi v vodi

Zdravju popolnoma neškodljiva metoda dezinfekcije vode je dezinfekcija z UV svetlobo. UV dezinfekcija vode je bistveno bolj učinkovita od klora pri uničevanju vodnih parazitov, kot sta Giardia in Cryptosporidium, ne spreminjanja okusa ali vonja vode in ne povzroča škodljivih stranskih produktov. UV dezinfekcijski sistem lahko vgradimo na vstopu vode v objekt ali pa na mestu uporabe (kuhinja).

V podjetju MESEC d.o.o. smo ponosni, da je VIQUA naš partner in dobavitelj UV dezinfekcijskih sistemov. VIQUA ponuja izjemno paleto certificiranih in testiranih UV dezinfekcijskih sistemov, ki nam zagotavljajo učinkovito delovanje na patogene mikroorganizme v vodi kot so E.coli, Cryptosporidium, Giardia in Legionella.

VIQUA UV sistemi so certificirani produkti (NSF certifikat), proizvedeni v celoti v Kanadi, kjer vsakodnevno testirajo in izboljšujejo tehnologijo delovanja in proizvajanja UV sistemov za dezinfekcijo vode. Več  VIQUA.

REŠITEV – UV Dezinfekcija