Kišnica

Razmišljate o sakupljanju kišnice? Dali znate da možete s pravilnom obradom koristiti kišnicu pri svakodnevnim aktivnostima kao što su npr. zalijevanje domaćeg vrta, tuširanje te korištenje kišnice za piće? Možda več imate spremnik za kišnicu i vodu još ne koristite za piće?

Deževnica - vodni filtri

Kada govorimo o sakupljanju kišnice i njezinoj upotrebi, možemo razmišljati o jednostavnom sustavu s bačvom na vrtu u kojeg se sakuplja kišnica te ju koristiti za zaljevanje domaćega vrta ili cjelokupan sustav obrade kišnice koju u krajnjoj fazi možemo koristiti i za piće.

Kišnica se upotrebljava za:

/ Namakanje i zaljevanje vrtova

/ WC kotliće, pranje veša

/ Piće, kuhanje, tuširanje.

Kako pride do onesnaženja padavinske vode?

Voda pade na zemeljsko površje v obliki snega ali dežja. Čeprav se padavinsko vodo smatra za relativno čisto vodo, je ta trditev daleč od resnice in je padavinska voda čista samo, ko pade iz oblaka. Med potovanjem dežnih kapelj skozi atmosfero od oblaka do površja se na njih nabirajo razni plini, prašni delci in smog in je voda ob padcu na površje onesnažena.

Voda padne na zemaljsku površinu u obliku snjega ili kiše. Iako padalinsku vodu smatramo relativno čistom vodom, ova tvrdnja daleko je od istine, jer je padalinska voda čista samo u trenutku kada padne iz oblaka. Na putu kišnih kapi kroz atmosferu od oblaka do površine, na njima se nakupe razni plinovi, prašne čestice i smog, i voda je pri padu na površinu več onečišćena. Kišnicu uobičajeno sakupljamo s krovnih površina, gdje se sakupe razne nečistoće koje kiša ispire. Jeseni imamo dodatnu poteškoću, uz cvjetnu i finu prašinu u spremnik vode ulazi i lišće, koje se nalazi u žljebovima. Kada lišće, fina prašina i druge nečistoće s kišnicom dolaze u spremnik i talože se na dnu spremnika, poćnu se rastvarati i trunuti. Posljedica truleži organskih tvari je porast mikroorganizama i mikrobiološko onečišćenje vode. Indikatori truleži su zamućenost, neugodan miris i okus vode. Takva voda nije prikladna za zaljevanje, tuširanje i piće.

Zašto sakupljati i upotrebljavati kišnicu:

U slučaju tvrde vode je kišnica najbolja alternativa jer je mekana voda i zato ne trebamo sustav za omekšivanje vode.

Besplatna je!

Imamo vlastiti spremnik u blizini objekta i posljedično blizu i instalacije.

Smanjujemo potrošnju vode iz javne mreže te tako i smanjujemo troškove.

Sakupljanje kišnice može biti neprocijenljiv izvor vode u izrazito sušnim razdobljima ili ljetnim mjesecima.

Dež z deževnico

MESEC Rješenja za obradu kišnice


Preporučljivo je vodu prije ulaska u objekat dodatno pročistiti. Ako je kišnica vaš jedini izvor vode odnosno želite koristiti kišnicu umjesto vode iz javne mreže, neophodno ju je primjereno obraditi. Krute čestice prvo se odvajaju od vode s pomoću taloženja i filtriranja, a patogene mikroorganizme kao bakterije, viruse i protozoe najučinkovitije uništimo s UV dezinfekcijom. VIQUA UV sustavi garantiraju sigurnu, čistu i mikrobiološko besprijekornu pitku vodu. VIQUA UV sustavi su certificirani proizvodi kanadske proizvodnje vodećeg proizvođača UV sustava. Zahtjevaju minimalno održavanje i osiguravaju sigurnu pitku vodu u svakom trenutku.

U našem poduzeću smo ponosni na izradu MESEC HVP-UV kombiniranih filterskih i UV dezinfekcijskih sustava koji su rezultat dugogodišnjih iskustava. Kao rezultat istraživanja i razvoja na području kompaktnih sustava za filtriranje i UV-dezinfekciju vode, razvili smo sustave MESEC 209Q i MESEC 107Q, koji su primjereni za obradu kišnice. Osnova kod oba sustava je kvalitetna trojna filtracija koja je sastavljena iz grubog, finog i ugljenog uloška i zajedno osiguravaju prikladnu kakvoću vode za optimalnu UV dezinfekciju vode. Okolišu ljubazna dezinfekcija bez kemikalija garantira 99,99% smanjenje svih mikroorganizama, uključujući E.Coli, Cryptosporidium i Giardiu te osiguravaju čistu i mikrobiološko besprijekornu pitku vodu.

Omogućite si sigurnu pitku vodu u vlastitom domu, koju možete na jednostavan način i s minimalnim održavanjem osigurati iz sakupljanja padalinske vode.