Zamućenost vode

Anorganske tvari u vodi dijelimo u dvije kategorije:

  • Suspendirane krute čestice
  • Otopljene krute tvari

Moguć uzrok zamućenosti je kretanje vode te jake padaline kada se voda miješa i sedimenti se dignu iz površine dna. Zamućenost najučinkovitije rješavamo s pomoću filtriranja. Stupanj filtriranja se prilagađa velićini čestica koje se nalaze u vodi, uobičajeno uvijek govorimo o mikronskom filtriranju (jedna milijoninka metra).

Materijal, koji je u suspendiranom (netopivom) obliku u vodi, se uobičajeno taloži na dno čaše ili boce i možemo ga vidjeti slobodnim okom – radi se o vidljivom sedimentu. Kada je u vodi prisutno puno krutih čestica onda govorimo o zamućenosti vode. Zamućenst vode je vrlo česta u površinskim vodama, koje nisu stojeće (npr. rijeke i potoci).

Otopljene krute tvari su čestice, koje su se otopile u vodi i dio su kemijskog sastava vode. Koncentraciju otopljenih krutih tvari u vodi mjerimo s brojem čestica na milijun (eng. ppm- parts per milion).

Otopljene krute tvari u vodi se potom dijele na kalcijeve, magnezijeve, natrijeve i ostale ionove i posljedično opredjeljuju električnu prevodljivost vode i njezinu tvrdoću.

Motna voda

Mehaničke filtere uobičajeno ugrađujemo na ulaz vode u objekat. Uz grubi mehanički filter je pri učestaloj zamućenosti vode potrebno ugraditi i dubinski mehanički filter, koji se pobrine za finu filtraciju suspendiranih čestica.

U kućanstvima, gdje ugradnja filtera na ulazu vode u objekat nije moguća, moguća je ugradnja pročišćivača za pitku vodu koji ima uz mehaničko filtriranje ugrađen i aktivni ugljen, koji zadržava neugodan miris, okus, klor, pesticide i određene teške metale u vodi.

RIJEŠENJE – Kombinirani filteri za vodu