Reverzna osmoza – RO

Reverzna osmoza je tehnologija čiščenja vode z uporabo polprepustne (semipermeabilne) membrane. Z reverzno osmozo odstranjujemo ione, molekule in večje delce iz onesnažene ali morske vode. S pomočjo dovajanja tlaka premagujemo osmotski tlak.

OSMOTSKI TLAK: Osmotski tlak je minimalna sila potrebna za preprečevanje vdora vode, ki je manj nasičena z topljencem v vodo z višjim deležem topljenca. Torej proti vzpostavitvi ravnotežja.

NORMALNA OSMOZA: je spontan proces prenosa topljenca skozi polprepustno membrano iz dela z višjo koncentracijo v del z nižjo koncentracijo topljenca.

Z reverzno osmozo lahko odstranimo več kot 99% raztopljenih soli (ionov), delcev, koloidov, organskih spojin, bakterij in pirogenov.

Najmanjša molekula, ki jo lahko zadržimo na membrani za reverzno osmozo ima molekulsko maso okoli 200 g/mol (kot primer – voda ima molekulsko maso 18 g/mol).

Podobno velja za ione – večji kot je naboj iona, težje bo prestopil membrano (zato z RO težko odstranjujemo pline (primer: CO2)

Delovanje reverzne osmoze

Mesec MRO sistemi

Mesec MRO so sistemi, ki za čiščenje vode uporabljajo reverzno osmozo. Delujejo popolnoma avtomatsko in se uporabljajo za napajanje parnih kotlov v industriji hrane in pijače, farmacevtski industriji, strojegradnji, ter na številnih drugih področjih.

Sestavljeni so iz:

  • predfiltracijskega sistema (ogljeni in mehanski)
  • visokotlačnih črpalk
  • reverzno osmoznih membran
  • elektromagnetnih ventilov
  • krmilne enote s sondama za merjenje prevodnosti in temperature
  • merilcev pretoka
  • manometri

Sistem je sestavljen na kompaktnem stojalu.  Inovativni krmilnik s sondama omogoča avtomatski izračun izkoristka membran kot tudi komunikacijo preko ModBUS485 (nadzor delovanja, kontrola prevodnosti in spreminjanje nastavitev delovanja). Krmilni sistem nadzira tudi nivo vode v rezervoarju za surovo in čisto vodo ter upravlja spiranje membran s čimer se podaljšuje tudi njihova življenjska doba in kakovost pridobljene vode. Cevni sistemi in armature so izdelani iz odpornega PVC-U FIP® materiala.

Nazivni pretoki sistemov znašajo od 100 ltr/h do 6000 ltr/h.

Primeri